Saturday, July 18, 2009

ENGINEERING DRAWING
Activity Book Form 4

Buku ini merangkumi semua tajuk tingkatan 4 sebagaimana yang terkandung di dalam sukatan pelajaran. Format yang kami persembahkan dalam buku ini ialah "Buku Kerja". Dibuat dalam bentuk lembaran, helai demi helai boleh dikoyakkan untuk memudahkan latihan dibuat. Ini akan memudahkan pelajar/guru membuat latihan mengikut tajuk tertentu. Dengan bantuan CD persembahan dan kepelbagaian latihan tentunya akan memudahkan guru melakukan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Friday, July 17, 2009

BUKU 2:
ENGINEERING DRAWING
Activity Book Form 5

HARGA:
Semenanjung RM14.00
Sabah/Sarawak RM 17.00
BUKU 3:
SET PERSEDIAAN SPM

HARGA:
Semenanjung RM 10.00
Sabah/Sarawak RM13.00